Odpowiedzi

2010-02-03T22:44:16+01:00
Znając jego masę i objętosc ze wzoru d= m/V
7 2 7
2010-02-03T22:46:42+01:00

Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry.
W przypadku substancji niejednorodnych, gęstość nie jest stała w przestrzeni i określana jest dla każdego punktu z osobna; definiuje się ją jak wyżej, przy założeniu, że wybrana porcja substancji, obejmująca dany punkt, jest jak najmniejsza.Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury

7 2 7