1) Pocisk o masie 10 g, lecący z prędkością 600 m/s, przebił deskę i wyleciał z niej z prędkością 400 m/s O ile wzrosła energia wewnętrzna pocisku i deski wskutek ubytku energii kinetycznej pocisku ?


2) Pociąg towarowy o masie 3000 ton , jadący z prędkością 72 km/h zahamowano za pomocą hamulców. o ile wzrosła energia wewnętrzna hamulców i kół wagonów , o które tarły te hamulce ?

2

Odpowiedzi

2010-02-03T22:48:03+01:00
Zad.1.
Obliczamy energię pocisku przed uderzeniem Ek1 = 0,5 * m * V1 do kwadratu =0,5 *0,01kg *360000 =1800 N * m Obliczamy energię po przebiciu deski Ek2 =0,5 * m * V2 do kwadratu = 0,5 * 0,01 *160000 =800 N * m Różnica energii 1800 - 800 = 1000 N * m. A więc o tyle zmalała energia pocisku i o tyle wzrosła energia deski.
Zad.2.
m = 3000 000 kg
v = 72 km/h = 20 m/s
U = ?
U = W + Q
Q = 0 ( nie ma)
U = W ale praca W = Ek (bo ciało jest w ruchu) Ek =( m * v^2 ) / 2 U = 600 000 000 J = 0,6 GJ
4 3 4
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T22:49:41+01:00
Zad 1)
Obliczamy energię pocisku przed uderzeniem
Ek1 = 0,5 * m * V₁² =0,5 *0,01kg *360000 =1800 N * m
Obliczamy energię po przebiciu deski Ek₂ =0,5 * m * V₂ ² = 0,5 * 0,01 *160000 =800 N *m
Różnica energii 1800 - 800 = 1000 N *m
A więc o tyle zmalała energia pocisku i o tyle wzrosła energia deski.

2 1 2