1. Rozwoj gospodarczy powoduje wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna.

a) Wymien kraje skandynawskie tzw, ''czysta energia'' oraz okresl zrodla jej pozyskiwania.

b)Podaj przyczyny roznic w wykorzystaniu energii w Danii oraz Norwegii.

c) Gospodarka i ludnosc Islandii korzysta z taniej energii geotermicznej. Wyjasnij, dlaczego na ''zimnej'' wyspie istnieja ''gorace'' zrodla energii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T23:02:21+01:00
A)
Norwegia - Siła rzek , czyli elektrownie wodne
Dania - siła wiatru , czyli elektrownie pozyskujące energię z wiatru
Szwecja - Siła rzek , czyli elektrownie wodne,siła wiatru , czyli elektrownie pozyskujące energię z wiatru
b)
Dania i Norwegia pozyskują energię w inny sposób i dlatego mają inny sposób wykorzystania.Dania zużywa więcej energii ...
c)
Islandia leży niedaleko bieguna północnego stąd zimna, gorąca ponieważ ciepło pozyskuje z gejzerów które licznie wystepują na terenach islandii.

Miałem to dzisiaj w ćwiczenówce od geografii zrobić ;))
7 3 7