Odpowiedzi

2010-02-03T23:52:18+01:00
In the picture I can see a camp in the forest. In the foreground there are three boys. They are holding a rolling fire hose over theirs heads. In the background I can see a lot of tents. In the middle I can see a place for making bonfire. On the right there is a group of people who are talking each other. I think there is a good atmosphere. I regret I won't there.

Na obrazku widzę obóz w lesie. Na głównym planie znajduje się trzech chłopców. Trzymają zwinięte węże strażackie ponad głowami. W tle widzę mnóstwo namiotów. Pośrodku widzę miejsce do przygotowania ogniska. Po prawej jest grupka rozmawiających ze sobą ludzi. Myśli, że panuje tam dobra atmosfera. Żałuję, że mnie tam nie ma.

Proszę naj