Odpowiedzi

2010-02-03T23:36:34+01:00
Wzór na objętość kuli:v=⁴/₃πr³
r=3cm

podstawiasz do wzoru i masz
v=⁴/₃π×3³=⁴/₃π×27
mnozysz te 27 przez licznik i iloczyn podziel przez mianownik:

v=⁴°²⁷/₃π=108πcm³
i koniec

r=6cm
v=⁴/₃πr³=⁴/₃π×6³=⁴/₃π×216=288πcm³

r=1,5cm
v=⁴/₃πr³=⁴/₃π×1,5³=⁴/₃π×3,375=4,5πcm³
2010-02-03T23:40:54+01:00
Po prostu w miejsce ''r'' (r-promień) we wzorze podstawiasz np 3 jak w przypadku podpunktu a i obliczasz
v kuli=4/3 π r³
a) 4/3*3,14*(3cm)³=4,1867*27cm³=113,04cm³ zaokrąglamy do 113cm³
b) 4/3*3,14*(6cm)³=4,1867*216cm³=904,3272cm³ zaokraglamy do 904cm³
c) 4/3*3,14*(1,5cm)³=4,1867*3,375cm³=14,1301125cm³ zaokraglamy do 14cm³
2010-02-03T23:42:54+01:00
Masz podany promień czyli 'r' i podstawiasz do wzoru.

a)
⁴/₃×π×3³=⁴/₃×27×π=36π cm³

b)
⁴/₃×π×6³=⁴/₃×216×π=288π cm³

c)
⁴/₃×π×1,5³=⁴/₃×3,375×π=4,5π cm³

jeżeli pani wymaga dokładnej odpowiedzi to π=3,14 wiec powinieneś podstawić tą wartość do wyników, czyli:

a)36×3,14=113,04 cm³
b)288×3,14=904,32 cm³
c)4,5×3,14=14,13 cm³