Pocisk o masie 10g poruszający się z prędkością 200m/s wbija się w deskę do głębokości 4cm. Zakładając, że ruch pocisku w desce był jednostajnie opóźniony oblicz siłę działającą na pocisk oraz czas trwania ruchu w desce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T00:33:28+01:00
M-masa pocisku
v-prędkość pocisku
s-droga jaką pokonał pocisk w desce
Ek1-energia kinetyczna pocisku przed wbiciem
Ek2-energia kinetyczna pocisku po wbiciu
ΔE=W-praca wykonana przez pocisk
F-siła działająca na pocisk w desce

m=10g=0,01kg
v=200m/s
s=4cm=0,04m

Ek1=mv²/2
Ek1=0,01*40000/2 [J]
Ek1=200J

ΔE=Ek1-Ek2, Ek2=0 bo v2=0
ΔE=Ek1-0
ΔE=200J


W=F*s
F=W/s , ΔE=W
F=ΔE/s
F=200J/0,04m
F=5000N
F=5kN

10 2 10