Odpowiedzi

2010-02-04T01:12:15+01:00
Przyczyny:
Zabójstwo Stolnika Horeszki powoduje przełom i głęboką przemianę w jego życiu. Wszyscy uznają go za zdrajcę narodowego, a Moskale za swojego stronnika. Obdarzają go bogactwem oraz zaszczytami.

Skutki:
*Przez ową przemianę Jacek pokornieje.
*Po burzliwych latach przychodzi czas na skruchę i poprawę.
*Na znak pokuty przyjmuje strój mnicha i staje się emisariuszem.
*Jest symbolem nowego typu bohatera romantyzmu.
*Dla dobra narodu rezygnuje całkowicie ze swojego życia osobistego.
*Jest cichym myślicielem, do którego bardzo często ludzie zwracają się o radę, jest dla nich autorytetem w wielu sprawach.
*Z naiwnego, łatwowiernego chłopaka przeobraża się w dojrzałego mężczyznę, który odznacza się nie tylko sprytem, ale i inteligencją.
*Pod przydomkiem Księdza Robaka zaczyna walczyć u boku Napoleona, nie dbając o sławę, często narażając na niebezpieczeństwo własne życie. *Postanawia odkupić swoje winy młodości, walcząc o wolność ojczyzny.
*Staje się prawdziwym patriotą, bardzo kocha swoją ojczyznę.
5 4 5