- Przekatna kwadratu jest o 4 cm dluższa od jego boku. Oblicz pole tego kwadratu.

- Dluższa podstawa tra-pezu równoramiennego ma dlugośi 10 cm. Ramię ma dlugośc 4 cm i jest nachylone
do podstawy pod kątem 60°. Oblicz pole tego trapezu.

- Pole trójkąta równobocznego o boku dlugości 6 cm wynosi?

- Krótsza podstawa trapezu równoramiennego ma dlugośi 8 cm. Ramię ma dlugośc 6 cm i jest nachylone
do podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole tego trapezu.

- Przekątna kwadratu jest o 3 cm dluższa od jego boku. Oblicz pole tego kwadratu.

- Zadanie 8 (B) Oblicz odleglośc punktu E od odcinka AB, wiedząc, że trójkąty ABS, DCE i DSC są równoboczne oraz
że lABl = 4m i lDCl = 6m. ( Do tego zadania jest obrazek B)

- Zadanie 8 (A) Oblicz odlegtośc punktu E od odcinka AB,wiedząc, że trójkąty ABS, DCE |DSC są równoboczne oraz
że lABl = 6m i lDCl -- 4m. ( Do tego zadania jest obrazek A)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T01:15:41+01:00
A-bok kwadratu
d-przekątna kwadratu
d=a√2
a+4=d
a+4=a√2
4=a√2-a
4=a*(√2-1)
a=4/(√2-1)
a=4/(√2-1)*(√2+1)/(√2+1) - usunięcie niewymierności z mianownika
a=4*(√2+1)
P=a²
P=[4*(√2+1)]²
P=4²*(√2+1)²
P=16*(2+√2+1)
P=16*(3+√2)


a-dłuższa podstawa trapezu
b-ramie trapezu
c-krótsza podstawa
h-wysokość trapezu
h/b=sin60
h=b*sin60
h=4*√3/2
h=2*√3
c=a-2x
x/b=cos60
x=b*cos60
x=4*1/2
x=2
c=10-2*2=6
P=(a+c)/2*h
P=(10+6)/2*2*√3
p=16*√3


a-bok trójkąta
P=a²*√3/4
P=9*√3a-krótsza podstawa trapezu
b-ramie trapezu
c-dłuższa podstawa trapezu
c=a+2x
x/b=cos30
x=b*cos30
x=6*√3/2
x=3*√3
c=a+2x
c=8+6*√3
h/b=sin30
h=b*sin30
h=6*1/2
h=3
P=(a+c)/2*h
P=(8+8+6*√3)/2*3
P=3*(8+3*√3)

a-bok kwadratu
d-przekątna kwadratu
d=a√2
a+3=d
a+3=a√2
3=a√2-a
3=a*(√2-1)
a=3/(√2-1)
a=3/(√2-1)*(√2+1)/(√2+1) - usunięcie niewymierności z mianownika
a=3*(√2+1)
P=a²
P=[3*(√2+1)]²
P=9*(3+√2)


x-odległość punku E od odcinka AB
h1,h2 - wysokości trójkątów
x=2*h1+h2
h1=6*√3/2
h1=3*√3
h2=4*√3/2
h2=2*√3
x=2*h1+h2
x=2*3*√3+2*√3
x=8*√3x-odległość punku E od odcinka AB
h1,h2 - wysokości trójkątów
x=2*h1+h2
h1=4*√3/2
h1=2*√3
h2=6*√3/2
h2=3*√3
x=2*h1+h2
x=2*2*√3+3*√3
x=7*√3
3 3 3