Odpowiedzi

2009-10-08T00:34:32+02:00
Napisz równanie osi symetrii okręgu o środku w punkcie S=(-1,3) i promieniu 2, która przechodzi przez początek układu współrzędnych

To zadanie to wielka podpucha.
Wystarczy wyznaczyć prostą przechodzącą przez punkty S=(-1,3) i (0;0), promień okręgu się nie liczy.

Ponieważ prosta będzie podana rówaniem y=ax, bo przechodzi przez (0;0), więc widać od razu, że prosta jest dana wzorem y=-3x.

Jak policzyć? podstawiamy za x =-1, y =3 i wyznaczamy a:
3 = a *(-1)
3/(-1)=a
a =-3
y=-3x.