Uzwojenie pierwotne transformatora składa się z 2750 zwojów ,a wtórne 100 zwojów. Do uzwojenia wtórnego podłaczono żarówkę o oporze 32 omów, przez którą płynie prąd o natężeniu 0,25A. Oblicz napięcie wtórne i pierwotne oraz natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T10:33:06+01:00
N1=2750 zwojów
N2=100 zwojów
I2=0,25A
R2=32Ω
U1, U2, I1 - ?
U2=I2*R2=0,25A*32Ω=8V
N1/N2=U1/U2
U1=N1*U2/N2=2750*8V/100=220V
N1/N2=I2/I1
I1=N2*I2/N1=100*0,25A/2750=0,009A=9mA