Jan Kochanowski "Czego chcesz od nas panie..."

Muszę wybrać jedno z twierdzeń i uzasadnić jego prawdziwość w 10 zdaniowej wypowiedzi:
1)Hymn Do Boga jest wierszem o pięknie świata.
2)Świat- dzieło Boga- jest pełen ładu i harmoni.
3)Bóg Jana Kochanowskiego jest architektem, ale również artystą.
4)Wiersz Jana Kochanowskiego jest hymnem.
5)Wiersz ten można łatwo zaśpiewać.

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie

.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.


Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.


Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,


Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.


Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.


Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

1

Odpowiedzi

2009-10-07T17:11:08+02:00
Wiesz co..odkopałam zeszyt z tamtego roku, i mam napisane, że Bóg jest :
Artystą, ponieważ uhaftował gwiazdy na niebie. Przykrył nagość ziemi ziołami. Bóg jest również architektem, ponieważ zbudował niebo oraz fundamenty.


Wiersz można byłoby łatwo zaśpiewać, ponieważ pieśń składa się z siedmiu zwrotek czterowersowych i pisana jest trzynastozgłoskowcem . Tak podzielony jest hymn Jana Kochanowskiego.

Myślę, że trochę Cię ukierunkowałam, nie znalazłam nic więcej co mogłoby się przydać.
16 4 16