Odpowiedzi

2016-10-27T11:07:29+02:00

Mieszko I nie był królem, a władcą!

 

Bolesław Chrobry (966-1025)
Mieszko II (990-1034)

Kazimierz Odnowiciel (1016-1058)
Bolesław Śmiały (1040-1081)
Władysław Herman (1042-1102)
Bolesław Krzywousty (1086-1138)
Władysław Wygnaniec (1105-1159)
Bolesław Kędzierzawy (1121-1173)
Mieszko Stary (1122-1202)
Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194)
Mieszko Plątonogi (1130-1211)
Leszek Biały (1186-1227)
Władysław Laskonogi (1161-1231)
Henryk Brodaty (1165-1238)
Henryk Pobożny (1196-1241)
Bolesław Rogatka (1220-1278)
Konrad Mazowiecki (1187-1247)
Bolesław Wstydliwy (1226-1279)
Bolesław Pobożny (1221-1279)
Leszek Czarny (1240-1288)

Henryk Probus (1257-1290)
Przemysł II (1257-1296)
Wacław II (1271-1305)
Władysław Łokietek (1260-1333)
Kazimierz Wielki (1310-1370)
 

Ludwik Węgierski (1326-1382)

Jadwiga (1371-1399)
Władysław Jagiełło (1351-1434)
Władysław Warneńczyk (1424-1444)
Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)

Jan Olbracht (1459-1501)
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)
Zygmunt Stary (1467-1548)
Zygmunt August (1520-1572)

Henryk Walezy (1551-1589)
Stefan Batory (1533-1586)
Zygmunt III Waza (1566-1632)
Władysław IV (1595-1648)
Jan Kazimierz (1609-1672)
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)
Jan III Sobieski (1629-1696)
August II Sas (1670-1733)
Stanisław Leszczyński (1677-1766)
August III Sas (1696-1763)
Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

9 2 9