Zad1.suma liczby naturalnej dodatniej a i odwrotności liczby a jest równa 5,2.Zatem liczba jest: a)parzysta b)podzielna przez 5 c)wielokrotnością a d)mniejsz od 3

zad2.Liczba jest różna od 0 Zatem równanie x²+ax-4=0 a)ma zawsze 2 rozwiązania b)ma 1 rozwiązanie dla a=4 lub a=-4 c)nie ma rozwiązania dla a∈(-4,4) d)ma 2 rozwiązania tylko dla a ∈(-∞,-4)

zad3.rozwiązaniami równania x³+2x²-9x-18=0 a)-3,-2,2 b)-3,-2,3 c)-2,3) d)-3.2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T13:57:19+01:00