Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-07T17:03:19+02:00
Charakterystyczne dla A. okazy świata zwierzęcego znajdują się dopiero w Sudanie; na obszarach płn. i na Saharze żyją bowiem zwierzęta, które po części dziś jeszcze spotykamy w sąsiedniej Europie płd.; więc szakale (w płd. Grecji), ichneumony (w trzcinowych lasach Hiszpanji), oraz małpy, (bronione coprawda ochronnemi prawami, na skałach Gibraltaru). Świat zwierzęcy Sahary jest bardzo mało urozmaicony; obok jednogarbnego wielbłąda, nielicznych antylop i gazel, żyje tu struś, który znajduje się zresztą na całym prawie obszarze A., hodowla bowiem jego przynosi wielkie zyski. Wielcy drapieżcy, jak lew, nie zapuszczają się zbytnio w głąb pustyni, gdyż mogą zaspokoić swoje potrzeby życiowe jedynie tylko w pobliżu większych skupień ssaków. Wśród skąpej roślinności stepowej, na płn. od równika, żyją wielkiemi gromadami małpy, przedewszystkiem pawjany i lamparty. O wiele różnorodniejszy jest świat zwierzęcy A. środkowej, do 20° szerok. płd., gdzie mają swe siedziby zwierzęta gruboskórne i przeżuwające. Słonie, niektóre gatunki nosorożców, gnuśne hippopotamy, które podobnie, jak żyrafy, znajdują się tylko w A., gnu, żebry, a przedewszystkiem mnóstwo gatunków antylop w ogromnych stadach, składają się na tutejszy świat zwierzęcy. Te wszystkie liczne gatunki zwierząt skazane są jednak na wymarcie, przedewszystkiem z powodu nieustannego, bezlitosnego polowania na niektóre, niepodlegające żadnym przepisom ochronnym. Liczba obszarów, na których można spotykać te charakterystyczne okazy fauny afr., zmniejsza się z roku na rok, gdyż zwierzęta chronią się w niedostępnych lasach, których powierzchnia również maleje. Poza plagą polowania, straszliwe spustoszenia czynią wśród zwierząt choroby, przedewszystkiem księgosusz. To też w ostatnich czasach europejskie rządy kolonjalne wydzieliły specjalne obszary, stojące pod ochroną, aby zachować wymierające gatunki. Pomimo to w większości krajów zwierzęta te są już prawie wytępione. Lasy równikowe i gwinejskie są ojczyzną płaskonosych małp, jak goryle, szampansy i mandryle. Znajdują się tam również więksi drapieżcy: lwy i hieny. Szczególnie dużo jest w A. różnych mniejszych zwierząt n. p. łuskowców, prosiąt ziemnych, niektóre gatunki łasic. Zato niedźwiedzi, jeleni, wilków, kun i kretów niema tu zupełnie. Nad brzegami jezior i rzek gnieżdżą się ptaki brodzące, jak czerwonaki, marabuty, czaple i żórawie. Są tu również niebezpieczne gady i charakterystyczne pod względem budowy i barwy ryby. Na Madagaskarze niema wielkich drapieżców i prawdziwych małp; zato są tu liczne małpozwierze i lemury. Ze zwierząt domowych jedynie kot jest tu autochtonem, w najodleglejszych okresach kultury egipskiej oddawano mu tam cześć świętą, jak tego dowodzą licznie przechowane rysunki. Na płn. hoduje się przedewszystkiem wielbłądy, które pochodzą z azjatyckich stepów i już od V. w. są tu używane jako zwierzęta juczne i pod wierzch. Stanowią one nieoceniony skarb dla wędrujących przez pustynie karawan. Dalej na południe, poczynając od Sudanu, to niezmiernie pożyteczne zwierzę spotyka się coraz rzadziej i ostatecznie ginie, choć były czynione w A. płd.–zach. próby hodowli wielbłądów, uwieńczone nawet pewnem powodzeniem. Bydło t. zw. afr. jest głównym przedmiotem chowu zamieszkujących prawie całą środkową i płd. A. murzynów Bantu. Hoduje się je również w innych krajach, z wyjątkiem płn.–wsch. A., Egiptu i Libji. Sprowadzona przez kolonistów europejskich świnia, hodowana jest chętnie przez krajowców. Hodowla (dla mięsa) owiec, należących do pochodzącego z Persji gatunku, z workiem tłuszczowym u ogona, przyjęła się zarówno w Abisynji, Sudanie, u plemion Herero i Owambo na płd.–zach. wybrzeżach, jak też u Hotentotów i w brytyjskiej A. płd., choć tylko Abisyńczycy cenią owce również dla wełny. Biedniejsze murzyńskie plemiona znają często jedno tylko zwierzę domowe, t. j. kozę, pochodzącą również z Azji. Kury zaś i pszczoły są hodowane niemal przez wszystkie szczepy afrykańskie.
2009-10-07T17:06:58+02:00
ZWIERZĘTA AFRYKI:
Kameleon, Kobra, Krokodyl, Mamba, Pyton, wąż, żmija, żółw, salamandra, antylopa, bawół, fenek, goryl , hiena, hipopotam, lampart, lew, lis, nosorożec, pawian, surykatka, wilk.