Uzupełnij tekst wpisując następujące wyrazy:
koszty, czynniki produkcji , place , , czynsze , zyski i odsetki , dochody , wydatki , model okrężnego obiegu produktu i dochodu , praca , ziemia i kapitał , przychody

Jedną z wielu możliwości przedstawiania funkcjonowania gospodarki jako całość jest .................................... . Właściciele .................... dostarczają przedsiębiorstwom ............. w zamian za dochody w postaci ....................... Wykorzystują oni otrzymane............. do nabycia gotowych produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa . Przedsiębiorstwa otrzymane ............ ze sprzedaży przeznaczają na wynagrodzenia dla gospodarstw domowych. Dochody właścicieli czynników wytwórczych stanowią ............
przedsiębiorstw nabywających te czynniki. Natomiast płatności ponoszone przez właścicieli czynników wytwórczych na zakup dóbr są ich ............. a jednocześnie występują jako........ przedsiębiorstw sprzedających te dobra.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T20:48:23+01:00
Jedną z wielu możliwości przedstawiania funkcjonowania gospodarki jako całość jest model okrężnego obiegu produktu i dochodu. Właściciele czynników produkcji dostarczają przedsiębiorstwom pracy, ziemi i kapitału w zamian za dochody w postaci płac, czynszów oraz zysków i odsetek. Wykorzystują oni otrzymane dochody do nabycia gotowych produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa . Przedsiębiorstwa otrzymane przychody ze sprzedaży przeznaczają na wynagrodzenia dla gospodarstw domowych. Dochody właścicieli czynników wytwórczych stanowią wydatki przedsiębiorstw nabywających te czynniki. Natomiast płatności ponoszone przez właścicieli czynników wytwórczych na zakup dóbr są ich wydatkami a jednocześnie występują jako przychody przedsiębiorstw sprzedających te dobra.
1 5 1