Odpowiedzi

2010-02-04T13:00:00+01:00
1.
Olbrzymią role w kształtowaniu się poglądów ekonomicznych /a szczególni/ w kategorii potrzeb i gospodarowaniu nimi, odegrała grecka doktryna zwana hedonizmem, spopularyzowana przez atomistów i cyrenejczyków, a rozwinięta przez Epikura i jego szkołę w IIIw w Atenach. Punktem wyjścia tej doktryny jest założenie, że szczęście jest największym dobrem, celem zaś wyjaśnienie, na czym szczęście polega i jak je można osiągnąć.

3.
Podstawowe kryterium podziału wydatków publicznych wiąże się z funkcjami państwa i samorządu. Funkcje te, z kolei, mogą być różne, zawsze jednak należy do nich zaliczyć trzy podstawowe: .
klasyczne funkcje publiczne państwa
socjalne funkcje władz publicznych,
ekonomiczne funkcje państwa.
Drugi istotny podział wydatków publicznych to:
wydatki realne albo rzeczywiste (nabywcze),
wydatki transferowe.
Wydatki transferowe dokonywane są na rzecz innych podmiotów, co albo wiąże się z istniejącym systemem finansów publicznych, albo wynika z prowadzonej przez państwo polityki finansowej. W związku z tym należy rozróżnić:
transfery wewnętrzne, czyli transfery dokonywane wewnątrz systemu finansów publicznych,
transfery zewnętrzne, czyli na rzecz podmiotów znajdujących się poza sektorem publicznym.

4.