Odpowiedzi

2010-02-04T13:06:12+01:00
1.chroni przed urazami, bakteriami; ogranicza wzrost; zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wody;
2. ochrania komórkę; jest półprzepuszczalna;
3. odpowiada za rozwój; przechowuje DNA;
4. utrzymuje wszystkie organella w bezruchu;
5. odpowiada za oddychanie (dostarczanie tlenu);
6. magazynuje wodę, substancje odżywcze itp.;
7. odpowiadają za proces fotosyntezy;)
2 5 2
2010-02-04T13:09:15+01:00
Ściana Komórkowa ;
Ogranicza wzrost komórki
Chroni przed urazami mechanicznymi
Zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem
Nadaje kształt i sztywność komórce
Chroni przed utratą wody
Przepuszcza substancje


Błona Komórkowa ;
Błony komórkowe są w pewnym stopniu zróżnicowane strukturalnie z uwagi na obecne w nich różnorodne białka enzymatyczne lub transportujące.


Jądro ;
1. zawiera informację genetyczną (informację o budowie wszystkich białek jakie komórka jest w stanie wytworzyć) zakodowaną w DNA
2. steruje biosyntezą białka


Mitochondrium ;
Apoptoza – programowana śmierć komórki
Regulacja stanu redoks komórki
Synteza sterydów
Wytwarzanie ciepła
Cykl mocznikowy – w mitochondriach wątroby.


3. przekazuje informację genetyczną komórkom potomnym w procesach podziałów


Cytoplazma ;
przylegającą do błony komórkowej ektoplazmę
"bardziej wewnętrzną" endoplazmę.


Wodniczka
magazyn wody w komórce
magazynowanie zbędnych produktów przemiany materii (u roślin)
magazynowanie substancji, które mogłyby działać szkodliwie np. na cytoplazmę (głównie alkaloidy, kauczuk)
utrzymywanie niskiego stężenia jonów sodowych w cytozolu (dzięki znajdującym się w tonoplaście pompom jonowym)
czasami trawienie wewnątrzkomórkowe – wakuole mogą zawierać enzymy hydrolityczne biorące udział w procesie trawienia


chloroplasty
chloroplasty odpowiedzialne są za powstawanie barwnika który sprawia że rośliny są zielone + fotosynteza
występują wyłącznie u organizmów roślinnych i niektórych protistów mają zdolność pochłaniania energii słonecznej, z której w procesie fotosyntezy wytwarzają energię chemiczną.

1 4 1
2010-02-04T14:27:08+01:00
1.ściana komórkowa - funcja ochronna.
2.błona komórkowa - pełni funkcje ochronną i filtracyjną.
3.jądro - centrum dowodzenia.
4.cytoplazma - zachowuje środowisko wodne , utrzymuje organy wypełnia komórkę.
5.mitochondrium - centrum energii.
6.wodniczka - zbiera produkty przebranej materii.
7.chroloplst - w środku chroloplastu znajduje się chrolofil( zielony Barwnik)
1 3 1