Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T14:13:02+01:00
Narody: polacy, litwini, rusini, białorusini, kozacy, ormianie, żydzi i inne mniejszości narodowe
religie: katolicy, prawosławni, luteranie, kalwini, arianie, judaizm i inne mniejszości religijne