Odpowiedzi

2010-02-04T14:27:00+01:00
Witam
Ponieważ zaobserwowano , że promieniowanie elektromagnetyczne wykazuje dwoistą korpuskularno - falową naturę, de Broglie postawił
hipotezę, że wszystkie cząstki materii wykazują taką naturę - że z każdą
cząstką związana jest fala o długości lambda l = h/(mv) gdzie h jest stałą
Plancka, m - masą cząstki, a v - prędkością. Przypisanie również elektronowi
fali obiegającej jądro oznacza, że musi to być fala stojąca i to taka, aby na
orbicie długość fali elektronowej mieściła się całkowitą liczbę razy.
Można to zapisać, że
2*pi*r = n*l /lambda/
Gdyby tak nie było, fala ulegałaby wygaszaniu interferencyjnemu, a to z kolei
świadczyło o nieistnieniu elektronu,
. Jeśli wstawić l = h/mv do powyższego wzoru, to mamy
2*pi*r = nh/mv skąd jest mvr = n*[h/2pi], a ponieważ mvr=L

więc jest L = n [ h/2pi], co jest postulatem Bohra.

pozdrawiam
czarnadziura
2 5 2