Janek pomalował plot w oryginalny sposób-17 sztachet na brązowo,a pozostałe na zielono pierwszą sztachetę pomalował na brązowo,potem pięć na zielono itd. Ostatnia sztacheta była brązowa.Jaką część sztachet Janek pomalował na zielono

3

Odpowiedzi

2010-02-04T13:39:48+01:00
Wszystkie 90 + 17 =107
zielone 16 x 5 = 90
część zielonych 90/107 = 10/13
2010-02-04T13:44:57+01:00
17 - brązowych

17 * 5 - 5 = 80 zielone ( bo po każdej brązowej jest 5 zielonych oprócz
ostatniej dlatego -5)

17 + (17*5-5) = 97 wszystkie sztachety

80/97 ≈ 82,47% cześć sztachet pomalowanych na zielono

Odp. Janek pomalował na zielono 82,47% sztachet
2010-02-04T13:49:02+01:00
17 zielonych i 5*16= 80 - 80 zielonych
w sumie 97 sztachet

97- 100%
80- x%
100*80= 97x
x= 82 % ( w zaokrągleniu)
odp zielone stanowią 82 %