Janek pomalował plot w oryginalny sposób-17 sztachet na brązowo,a pozostałe na zielono pierwszą sztachetę pomalował na brązowo,potem pięć na zielono itd. Ostatnia sztacheta była brązowa.Jaką część sztachet Janek pomalował na zielono

3

Odpowiedzi

2010-02-04T13:39:09+01:00
(odejmujemy 1 od 17 gdyż płot zaczyna się i kończy brązową sztachetą)

(17-1)*5=16*5=80 W płocie jest 80 zielonych sztachet

17+80=97 Wszystkie sztachety w płocie

80/97 Taką część zajmują zielone sztachety

97=100%
80=x
97x=8000%
x=82,47 % Taką część procentową zajmują zielone sztachety
2010-02-04T13:43:36+01:00
17 sztachet jest brązowych, a skoro pierwsza i ostatnia jest brązowa to znaczy, że jest 16 rządków po 5 sztachet zielonych.
A więc zielonych sztachet jest 16 x 5 = 80.

80 - zielone sztachety
17- brązowe sztachety

80 + 17 = 97

97 - wszystkie sztachety

80 : 97 - część sztachet, które Janek pomalował na zielono
4 4 4
2010-02-04T13:44:55+01:00
Pomiędzy 1 i 17 sztachetą brązową jest (17-1) piątek zielonych i (17-2) brązowych, czyli 16*5=80 zielonych. Razem:
1b + 80z + 15b + 1b = 97

Zielone stanowią więc:
80/97 ≈ 82,5% wszystkich sztachet.
3 2 3