1) Basia ma o pięć monet dwuzłotowych więcej niż monet pięciozłotowych.Razem ma nie mniej niż 45 zł.Ile co najmniej monet dwuzłotowych może posiadać Basia???

2)Pole prostokąta wynosi 96cm2.Jeżeli jeden bok wydłużymy o 2 cm,a drugi skrócimy o tyle samo,to otrzymamy kwadrat.
a)Oblicz długość boków prostokąta.
b)O ile procent pole kwadratu jest większe od pola prostokąta??

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T13:46:33+01:00
1) 10 ---------------> 2 zł --------------> 20 zł
5 ----------------> 5 zł -------------------> 25 zł
Basia ma o pięc więcej monet dwuzłotowych.
Odp: Basia musi miec przynajmniej 10 monet 2 zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T13:53:23+01:00
Sie ma :-)
Zad. 1
a - liczba monet dwuzłotowych
(a - 5) - liczba monet pięciozłotowych

2a + 5(a - 5) > lub równe 45
2a + 5a - 25 > lub równe 45
7a > lub równe 70
a > lub równe 10
Odp.: Basia może mieć co najmniej 10 monet dwuzłotowych.
Zad. 2
a , b - długości boków prostokąta [a > 0, b > 0]
(jednostki pomijamy)
a * b = 96
a + 2 = b - 2

a * b = 96
a = b - 4

b(b - 4) = 96
a = b - 4

b = 12
a = b - 4

b = 12
a = 8
To są długości boków prostokąta.
Długość boku kwadratu: 12 cm - 2 cm = 10 cm
Pole kwadratu: (10 cm)^2 = 100 cm^2
O ile procent większe jest pole kwadratu od pola prostokąta?
(100 cm^2 - 96 cm^2) : 96 cm^2 * 100% = 1/24*100% = ok. 4,17%
Odp.: Długości boków prostokąta wynoszą 12 cm i 8 cm, pole kwadratu jest o ok. 4,17% większe od pola prostokąta.
3 3 3