Odpowiedzi

2010-02-04T14:11:40+01:00
W teorii klasycznej prędkości się dodają, czyli
v=v₁+v₂=2*0,9c=1,8c, co zgodnie z teorią względności jest nieprawidłowe,
bo v(max) = c

W teorii relatywistycznej prędkości dodają się następująco:
v=(v₁+v₂)/(1 + v₁v₂/c²)=
1,8c/(1+0,81)≈0,99c < c, co jest zgodne z tą teorią.

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T14:19:22+01:00
Teoria względności
v=v₁+v₂=0,9c+0,9c=1,8c
To jest sprzeczne, ponieważ maksymalnie może być 1c

Teoria relatywistyczna
v=(v₁+v₂)/(1+v₁×v₂/c²)=(0,9c+0,9c)/(1+0,9c×0,9c/c²)=1,8c/1,81=0,99c
To jest zgodne, ponieważ jest mniejsze od 1c.
1 5 1