Motocyklista przejechał odległość między dwoma miejscowościami w ciągu 3 godzin. W pierwszej godzinie przebył 0,3 całej drogi, w drugiej dziewięć czternastych pozostałej drogi. Jaką odległość ma cała droga, jeśli w trzeciej godzinie przebył o 23,4 km mniej niż w drugiej ?
2

Odpowiedzi

2010-02-04T14:18:13+01:00
Motocyklista przejechał odległość między dwoma miejscowościami w ciągu 3 godzin. W pierwszej godzinie przebył 0,3 całej drogi, w drugiej dziewięć czternastych pozostałej drogi. Jaką odległość ma cała droga, jeśli w trzeciej godzinie przebył o 23,4 km mniej niż w drugiej ?

x- długość drogi
0,3x+9/14*(1-0,3)x+9/14*(1-0,3)x+23,4=x
0,3x+2*9/14*0,7x+23,4=x
0,3x+9*0,1x+23,4=x
0,3x+0,9x-x=23,4
0,2x=23,4
x=23,4*10/2=117 km
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T14:20:09+01:00
0,3x - taka droge pzrebyl w pierwszej godzinie
(9:14)x- w ciagu druhiej godizny
(9:14)x-23,4 - w ciagu tzreciej godziny
0,3x+(9:14)x+(9:14)x-23,4=x
03x+18:14x-23,4=x
0,3x+(9:7)x-x=23,4
-0,7x+(9:7)x=23,4
(-4,9:70)x+(90:70)x=23,4

(85,1:70)x=23,4
x=23,4*70:85,1
x=19,24
11 3 11