Odpowiedzi

2010-02-04T14:19:35+01:00
W książce "Ferdydurke" na lekcjach profesora Bladaczki panuje chaos. Nauczyciel nie potrafi zapanować nad emocjami. Klasa jest bardzo rozgadana i nie słucha nauczyciela.
Moim zdaniem nauczyciel powinien znaleźć metodę, aby mógł opanować całe to zamieszanie. Powinien to zrobić stanowczo, dając uczniom do zrozumienia, że właśnie odbywa się lekcja, której on jako wykładowca nie może prowadzić przez złe zachowanie klasy. Profesor Bladaczka powinien stosować kary w postaci wpisu do dziennika, może w ten sposób zaprowadziłby porządek w klasie. Moim zdaniem powinien klasę pochwalić, kiedy na to zasłuży. Profesor musi zwrócić uwagę na to, aby jednakowo traktować uczniów, co jest mile widziane przez klasę. Dobrze by było , gdyby nauczyciel prowadził zajęcia dodatkowe dla słabszych uczniów, by mógł w mniejszym gronie dokładnie wytłumaczyć dany temat. Profesor narzuca swoje zdanie uczniom, czego oni nie lubią. Myślę że nie powinno tak być. Każdy uczeń powinien mieć możliwość wyrażenia swojego zdania. Nie powinno być tak, żeby uczniowie byli zmuszeni do przyjęcia i powtarzania narzuconego przez nauczyciela zdania. Profesor powinien starać się, aby tematy omawiane na Jego lekcjach były ciekawe, interesujące i żeby uczniowie brali w nich aktywny udział, poprzez wyrażanie własnej opinii na dany temat i odpowiadali na ciekawe pytania zadawane przez nauczyciela, oczywiście dotyczące tematu zajęć.
Uważam, że uczniowie nie są zainteresowani tematem lekcji dlatego, że profesor nie stara się, aby przekazać swoim uczniom wiedzę w ciekawy i interesujący sposób, a przede wszystkim nie narzucać swojego zdania.
Myślę, że metody zaproponowane przeze mnie powinny odnieść sukces. Klasa polubiłaby zajęcia z profesorem Bladaczką, a na lekcjach zapanowałby spokój i uczniowie staraliby się opanować temat, który przekazuje im nauczyciel.. :)
11 4 11