Odpowiedzi

2010-02-04T14:33:59+01:00
Elegia jest to refleksyjny utwór liryczny o poważnej treści. Jest utrzymany w tonie rozważania i smutnego rozpamiętywania. Dotyczy spraw osobistych lub problemów tj. śmierć czy miłość. Elegia należy do charakterystycznych form liryki bezpośredniej.
Fraszka to krótki utwór liryczny. Zazwyczaj jest on rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce. Posiada puentę.
Hymn to uroczysta pieśń utrzymana w podniosłym tonie. Komponowana na cześć wydarzenia, szczególnej osoby, ojczyzny, a także idei.
Oda jest to utwór liryczny charakteryzujący się wzniosłością tematu i stylu. Sławi ideę, czas lub wydarzenie. Cechuje ją zazwyczaj zbiorowy podmiot wypowiedzi.
Pieśń to gatunek literacki poezji lirycznej. Związnany z obrzędami i muzyką. Pieśń to utwór podzielony na strofy.
Sonet to kompozycja utworu literackiego, złożona z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach.
Tren to utwór liryczny o charakterze żałobnym. Blisko spokrewniony z elegią.
Ważny element struktury tragedii greckiej.