Odpowiedzi

2010-02-06T15:17:15+01:00
Cofając się w historii, dostrzegamy jak wiele epok było przed nami. Każda z nich się różni. Każda z nich ma inny styl. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich różnic pomiędzy nimi, gdyż jest ich bardzo wiele. Jednak możemy zauważyć znaczną zmianę zarówno w architekturze budynków jak i w "architekturze" całego społeczeństwa. W swej pracy pragnę zbliżyć się do architektury budynków powstałych w odległych od siebie różnicach czasowych. Spróbuję udowodnić za pomocą swych argumentów, iż warto oglądać budowle powstałe w różnych epokach.
W pierwszym argumencie przedstawię, iż odwiedzając budowle zabytkowe, możemy się wiele nauczyć. Podnosimy wówczas wiedzę na temat sposobów i metod, form ochrony i dbałości o zabytki. Dowiadujemy się jak odpowiednio opiekować się "dziadkami historii".
W drugim argumencie pragnę odwołać się choć w minimalnym stopniu do arkusza: "Celem architektów baroku było zadziwienie widza." Również teraz widzowie są zadziwieni oraz zafascynowani, tak jak chcieli autorzy. Zwiedzanie przeróżnych zabytków zarówno tych młodszych jak i tych starszych, wywołuje w nas niezwykłe emocje. Próbujemy wówczas wyobrazić sobie co czuli ludzie użytkujący takimi budowlami.
W swym ostatnim argumencie ukaże, iż zwiedzając uświadamiamy sobie wartości historyczne, artystyczne i społeczne obiektu. Jakże również używamy wyobraźni. Chcemy uzyskać obraz tamtego świata. Dostrzec jak żyli tamtejsi ludzie.
Wielu z nas nie wie ile traci gdy decyduje się na nie zwiedzanie zabytków. Mam nadzieję, że powyższymi argumentami przekonałam, iż warto obejrzeć budowle powstałe w różnych epokach.
11 4 11