Pęd bambusa przycięto do wysokości 40 cm. Wzór y = 40+3x wyraża zależność między czasem x, mierzonym w godzinach, a wysokością y tego pędu, mierzoną w centymetrach.
a) jaką wysokość będzie miał ten pęd po 24 godzinach ?
b) ile co najmniej czasy musi upłynąć, aby pęd osiągnął 1 metr wysokości ?

1

Odpowiedzi

2010-02-04T14:40:56+01:00
A)
y = 40 + 3x
y = 40 + 3*24
y = 40 + 72
y =112


b)
musi upłynąć przynajmniej 20h

y = 40 + 3x
y = 40 + 3 *20
y = 40 + 60
y = 100 oczywiście cm
1 5 1