Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T14:43:18+01:00
SPEKTRALNA ANALIZA, analiza widmowa, zespół instrumentalnych metod analizy chem. związanych z występowaniem charakterystycznych linii lub pasm w widmie emisyjnym lub absorpcyjnym promieniowania elektromagnet.
Widmo absorpcyjne – widmo, które powstaje podczas przechodzenia promieniowania elektromagnetycznego przez chłonny ośrodek absorbujący promieniowanie o określonych długościach.
Widmo emisyjne powstaje, gdy obdarzone ładunkiem elektrycznym elektrony, atomy, cząstki lub fragmenty cząsteczek tworzących dane ciało, będąc wzbudzonymi przechodzą ze stanu o wyższej do stanu o niższej energii.
2 5 2