Odpowiedzi

2010-02-04T15:06:42+01:00
Zad 3.3
F - siła = 0,75N
s - droga = 1m
W - praca = Fs = 0,75 razy 1 = 0,75 J
zad 3.4
Q - ciężar = 120N
s - droga = 2,2m
W - praca = Qs = 120 razy 2,2 = 264J
zad 3.5
m - masa = 6,5 kg
s - droga = 0,8 m
F - siła = mg
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
F = mg = 6,5 razy 9,81 = 63,765N
W - praca = Fs = 63,765 razy 0,8 = 51,012J
jeżeli w zadaniu przyjęto g = 10 m/s² to rozwiązanie poniżej
F = mg = 6,5 razy 10 = 65N
W = 65 razy 0,8 = 52J
zad 3.19
W - praca = 30J
t - czas = 1,5s
P - moc = W/t = 30/1,5 = 20W
zad 3.20
F - siła = 500N
s - droga = 3m
t - czas = 3s
P - moc = Fs/t = 500 razy 3/3 = 500W
zad 3.21
m - masa = 200 kg
s - droga = 2,2m
t - czas = 1s
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
W - praca = mgs = 200 razy 9,81 razy 2,2 = 4316,4J
P - moc = W/t = 4316,4/1 = 4316,4 W
jeżeli w zadaniu przyjęto g = 10 m/s² to rozwiązanie poniżej
W = 200 razy 10 razy 2,2 = 4400J
P = W/t = 4400/1 = 4400W

1 5 1