1. Pewien węglowodór nasycony jest bezbarwną, lotną, łatwopalną cieczą o charakterystycznym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie, lecz pływa po jej powierzchni. Węglowodorem tym może być:
a) etan
b) heksan
c) każdy alken
d) propen

2. Które z poniższych zdań jest prawdziwe:
a) metan jest aktywniejszy chemicznie niż acetylen
b) acetylen jest aktywniejszy chemicznie niż metan
c) metan i acetylen wskazują taka samą aktywność chemiczną
d) etan i acetylen wskazują taką samą aktywność chemiczną

3. Uczeń ogrzewał w dwóch probówkach olej mineralny i słonecznikowy. Stwierdził, że wydziela się gryzący zapach. Zapach ten wydzielał się:
a) z probówki z olejem mineralnym
b) z probówki z olejem słonecznikowym
c) z obu probówek
d) najpierw z jednej, potem z drugiej probówki

P.S Zadanie 4 w załączniku.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T14:58:25+01:00
1.b
2. b
3. ?
4.
a) MgCl2+2NaC17H35COO= Mg(C17H35COO)2 + 2NaCl


b) CH3COOH -->CH3COO- + H+

c) 2HCOOH + O2=2CO2 + 2H2O

d) 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca+H2O

2 1 2