Odpowiedzi

2009-10-07T22:12:52+02:00
4Na + O₂ → 2Na₂O
4 atomy sodu + 1 cząsteczka tlenu → 2 cząsteczki tlenku sodu

2H₂O → 2H₂ + O₂
1 cząsteczka wody → 2 cząsteczki wodoru + 1 cząsteczka tlenu

Ca + Cl₂ → CaCl₂
1 atom wapnia + 1 cząsteczka chloru → 1 cząsteczka chlorku wapnia

Mg + H₂O → MgO + H₂
1 atom magnezu + 1 cząsteczka wody → Jedna cząsteczka tlenku magnezu + jedna cząsteczka wodoru

PbO + H₂ → Pb + H₂O
1 cząsteczka tlenku ołowiu(II) + jedna cząsteczka wodoru → 1 atom ołowiu + jedna cząsteczka wody

Mg + CO₂ → MgO + C
1 atom magnezu + 1 cząsteczka tlenku węgla(VI) → 1 cząsteczka tlenku magnezu + 1 atom węgla

Cr₂O₃ + 2Al → Al₂O₃ + 2Cr
1 cząsteczka tlenku chromu(III) + 2 atomy glinu → 1 cząsteczka tlenku glinu + 2 atomy chromu

2 5 2