Odpowiedzi

2010-02-04T15:01:26+01:00
Gady są typowymi zwierzętami lądowymi,chociaż niektóre przystosowały się wtórnie do życia w środowisku wodnym (np:węże wodny,niektóre żółwie i krokodyle).Skóra ich jest sucha, pokryta łuskami rogowymi lub płytkami kostnymi i skutecznie chroni zwierzęta przed wysychaniem. Serce składa się z dwóch przedsionków i jednej komory,niezupełnie podzielonej przegrodą na dwie części (wyjątek stanowią krokodyle,które mają przegrodę pełną).Wszystkie Gady oddychają za pomocą płuc.Są to zwierzęta zmiennocieplne.Gady są jajorodne.W rozwoju zarodkowym występują błony płodowe,które uniezależniają gady od środowiska wodnego.Ze względu na obecność błon płodowych gady zaliczamy do owodniowców (od nazwy jednej z trzech błon - owodni).Rozwój gadów jest prosty.Wszystkie gady występujące w Polsce,również żmija zygzakowata,są objęte ochroną gatunkową.Węże są bardzo wyspecjalizowaną grupą gadów.Nie mają kończyn,utraciły również pas barkowy i miednicę.Tylko niektóre z nich,np:pytony zachowały ukryte pod skórą szczątkowe kończyny tylne.W związku ze sposobem poruszania się (pełzanie) kręgosłup węży jest bardzo giętki, a kręgi zróżnicowane na dwie zaledwie grupy:tułowiowe i ogonowe.Żebra jednym końcem są stawowo połączone z kręgami, a drugi ich koniec jest wolny.Taka budowa klatki piersiowej umożliwia znaczne rozchylenie żeber na boki.Silnie rozwinięte są mięśnie tułowia i ogona.Kości czaszki są zesobą połączone ruchomo ( np:szczęka dolna łączy się z czaszką za pomocą tzw. kości kwadratowej) i podczas otwierania paszczy mogą się tak ustawić,że wąż jest zdolny połknąć w całości zwierzę znacznie przekraczające średnicę jego ciała.W związku z wydłużonym ciałem przekształceniu ulegają niektóre narządy wewnętrzne,np:węże mają rozwinięte tylko jedno płuco, a samice pojedynczy jajnik i jajowód.Węże mają bardzo słaby wzrok są głuche,a o otaczającym je świecie informują się głównie za pomocą dotyku i węchu (zmysł chemiczny),których narządem jest długi,ruchliwy i rozdwojony na końcu język. Wąż Eskulapa jest naszym największym i najrzadszym zarazem wężem.Nazwę swą zawdzięcza wężom poświęconym w starożytnej Grecji Eskulapowi - patronowi wiedzy lekarskiej. Z symbolem tego węża można się spotkać w różnych placówkach związanych ze służbą zdrowia. Niektóre gady wykazują troskę o złożone jaja.Kobra Królewska np. buduje rodzaj gniazda z liści , a po złożeniu jaj układa się na powstałym kopczyku.Krokodyle budują gniazda ze szczątków roślin i mułu.Szczątk roślinne gnijąc powodują podwyższenie się temperatury gniazda.Gniazda są poprawiane w razie potrzeby i chronione przez samice po złożeniu w nich jaj. Proszę ;)
4 3 4
2010-02-04T15:04:04+01:00
Ponieważ gady zdolne są do okresowego obniżania temperatury ciała. Są to zwierzęta przejawiające właściwości zarówno zwierząt stałocieplnych jak i właściwości zwierząt zmiennocieplnych. Obniżanie temperatury ciała w niesprzyjających warunkach (np. w zimie) umożliwia bardzo oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi organizmu.
3 2 3
2010-02-04T15:04:21+01:00
Gady to zmienno cieplne kręgowce ponieważ nie maja stałej temperatury tak samo jak ludzie . Dlatego też gady przez wieksza czesc dnia wyleguja sie na słońcu aby gromadzić ciepło , żeby zaoszczędzić energię .
5 4 5