Odpowiedzi

2010-02-04T15:06:05+01:00
Skala podobieństwa jest stosunkiem dwóch odpowiadających sobie długości odcinków. Stosunek pól w skali jest równy skali do kwadratu.
Np. kwadrat o boku 1 ma pole 1, a 5 razy powiększony, czyli o boku 5, ma pole równe 25, czyli skala=5 do kwadratu.

Nasz trójkąt ma obwód 8+6+7=21cm
Trójkąt podobny jest 28/21=4/3 razy powiększony, więc jego pole jest
(4/3)² = 16/9 razy większe.

Odp. Stosunek pól trójkąta o obwodzie 28cm do danego wynosi 16/9.
1 5 1