Uprość
a) (x+1)²-(x-1)²=
b)(2x+1)²+(x-2)²=
przedstaw wyrażenie w postaci kwadratu sumy lub kwadratu różnicy
a) x²+12+36=
b) x²+10x+25=
c) 36x²+12x+1=
d) x²+4xy+4y²=
e) x²-8x+16=
f) 9x²-6x+1=
g) 9x²-12x+4=
h) x²-6xy+9y²=

1

Odpowiedzi

2010-02-04T15:09:16+01:00