Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T15:23:08+01:00
Dane:
m (masa)- 12,3 g
Vr (objętość roztworu )- 400cm³= 0,4 dm³
wzór nitrobenzenu : C₆H₅NO₂
stęż. molowe Cm= n : V
obliczamy n:
n= m : M
M C₆H₅NO₂ = 6 × 12 + 5 × 1 + 14 + 2 × 16 = 123
n= 12,3 : 123 = 0,1
Obliczamy stężenie:
Cm= n : V
Cm= 0,1 : 0,4 = 0,25 g / dm³
3 5 3
2010-02-04T15:28:53+01:00
Nitrobenzen to najprostszy aromatyczny związek nitrowy o wzorze:
   H  H   H   H   H
   |   |   |    | |
- C = C- C = C - C = C - N = O
|----------------------|    |
                                   O

C₆H₅NO₂
Masa molowa wynosi:
6*12+5*1+14+2*16=123 g/mol
Nitrobenzenu jest więc 12,3 g/(123 g/mol)=0,1 mol
Stężenie molowe wyrażone jest stosunkiem ilości substancji do objętości i jest wyrażone w mol/dm³. U nas V=400cm³=400*10⁻³dm³=0,4dm³
c=n/V=0,1mol/(0,4dm³)=0,25 mol/dm³
2 5 2
2010-02-04T15:31:03+01:00
W 400 cm sześciennych benzenowego roztworu nitrobenzenu znajduje się 12,3
g nitrobenzenu. oblicz stężenie molowe tego roztworu

Vr=400cm³=0,4dm³
ms=12,3g

Nitrobenzen : C₆H₅NO₂
m=6*12+5*1+14+2*16=123 g/mol

123 g---1mol
12,3g----x
x=0,1mola

Cm=n/Vr=0,1/0,4=0,25 mol/dm³
4 4 4