Odpowiedzi

2010-02-04T15:31:22+01:00
Do najczęstszych urazów termicznych należą:oparzenia,udar słoneczny,odmrożenia i zamarznięcia.
Oparzenia jest to uszkodzenie ciała pod wpływem działania wysokiej temperatury.Należą do nich:oparzenia wodą,parą wodną,ogniem,tłuszczem,rozpalonym metalem,topioną folią.
Odmrożenia i zamarznięcia są skutkiem działania niskich temperatur.Odmrożenie może nastąpić w skutek działania niskiej temperatury.Zetknięcia ciała z zimnym metalem,przebywania na mrozie bez ruchu,ciasnej odzieży i obuwia i w skutek zamrożenia alkoholowego.Udar słoneczny jest to przegrzanie organizmu na skutek silnego działania promieni słonecznych.
3 5 3