Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T15:18:11+01:00
Płciowość stanowi jeden ze sposobów ujawniania się osoby, jej porozumiewania się z innymi i wyrażania siebie. Fakt bycia mężczyzną i kobietą jest wpisany w naturę człowieka.

Płciowość naświetla prawdę o istocie ludzkiej, która z woli Stwórcy bytuje zawsze i jedynie jako kobieta i jako mężczyzna. Płeć nie różnicuje mężczyzny i kobiety pod względem struktury bycia osobą. Są oni obydwoje stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a więc są jednakowo wyposażeni zarówno w zdolność poznania prawdy poprzez intelekt, jak i wyboru dobra dzięki działaniom woli. Różnicuje jedynie sposoby realizacji zadań, jakie mają wypełnić w życiu. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna wezwani są do miłości.

Płciowość człowieka nie ma charakteru wyłącznie biologicznego. Płciowość określa mężczyznę i kobietę nie tylko w płaszczyźnie fizycznej i psychicznej, ale również duchowej. Z płciowością związana jest nieodłącznie płodność.

Działania płciowe podlegają ocenie moralnej. Wskazuje to jednocześnie na odpowiedzialność jaka wiąże się z czynami podejmowanymi w tej dziedzinie. Szczególnie ważne więc jest zagadnienie wychowania do prawidłowego przeżywania własnej płciowości. Wychowanie to powinno kształtować gotowość podjęcia samowychowania ku pełni duchowego wymiaru bycia mężczyzną i kobietą.

W ciało ludzkie, w jego płciowość jest wpisana oblubieńczość, która podnosi każdy kształt miłości ludzkiej do wymiarów uczestnictwa w miłości Boga.

Każdy więc człowiek jako osoba jest wezwany do współudziału w rodzicielstwie Boga poprzez wymiar ducha. I tak rodzice są powołani do fizycznego zrodzenia potomstwa, ale również i do jego wychowania, do zrodzenia duchowego. Osoby konsekrowane, oddane na wyłączną służbę Bogu dla posługi innym, niepodzielnym sercem rodzą duchowo w Bogu wyznawców Chrystusa.
1 5 1