Odpowiedzi

2010-02-04T16:15:35+01:00
Jeśli nie o to ci chodzi to przepraszam, ale postaram sie pomóc;]
a) 4/5 × x
= 4/5 + 4/x

bład bo, 4/5*x to 4x/5

b) 5+2÷(x+3)
= 5 + (2÷x) + (2÷3)
= 2/x + 5 2/3

błąd bo, nie można rozkładać mianownika gdy jest tam dodawanie lub odejmowanie, ale jak, to dalej zrobic to nie wiem, to chyba najprostssza postawa.
c) 10 × (3x + 2) + x
= 10 × 5x + x
= 50x + x
błąd bo, wyrazy algebraiczne można dodawać gdy jest ten sam wyraz np. 3x+2x=5x a 3x+2 to tak musi zostac.
c) 10 × (3x + 2) + x= 30x+20+x=31x+20

d) 3×(x - 2) - (x-6)
= 3x + 6 - x - 6
= 2x

d) 3×(x - 2) - (x-6)= 3x²-6x-x+6=3x²-7x+6 jeśli jest minus przed nawiasem zmieniamy znak w całym nawiasie