Odpowiedzi

2010-02-04T15:19:07+01:00
1.Pośrednictwo administracji w znalezieniu pracy oraz doradztwo zawodowe.
2.Organizacja robót publicznych i zatrudnianie przy nich bezrobotnych.
3.Organizacja szkoleń i kursów, mających ułatwić bezrobotnym znalezienie pracy.
4.Popieranie emigracji zarobkowej.
5.Obniżanie podatków (w celu ożywienia gospodarki i spowodowania naturalnego przyrostu miejsc pracy).
6.Skracanie czasu pracy.
7.Przyznawanie bezrobotnym kredytów i ulg inwestycyjnych.
7 4 7
2010-02-04T15:19:39+01:00
Sposoby walki z bezrobociem:
1) Pomoc doradczo-szkoleniowa:
a) organizowanie i finansowanie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.
b) wprowadzenie poradnictwa zawodowego i pracy.
2) Pomoc finansowa: przyznawanie i wypłacanie zasiłków szkoleniowych, wypłacanie zasiłków wyrównawczych, pożyczki z funduszu pracy, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, wypłata świadczeń przysługująca pracownikom.
3)obniżenie wieku emerytalnego,
4)Obniżenie wieku obowiązku szkolnego,
5) Zwiększenie możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (np. obniżenie podatku).
6)Roboty publiczne finansowane przez budżet państwa.
7 4 7