Odpowiedzi

2010-02-04T15:22:00+01:00
- Jest to najmniejsza "część" organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

- jest to proces, podczas którego rośliny wytwarzają sobie pokarm (w komórkach znajdują się chloroplasty, które zawierają zielony barwnik chlorofil, niezbędny w fotosyntezie).
2010-02-04T15:22:29+01:00
Komórka - jest najmniejszą strukturą budującą organizm, które ma wszystkie cechy istoty żywej.

Fotosynteza- to złożony proces w którym z dwutlenku węgla i wody z udziałem energii słonecznej jest wytwarzana glukoza. Proces ten odbywa się tylko w zielonych częściach rośliny.