Odpowiedzi

2009-10-07T17:34:41+02:00
51kg - 17%
x - 100%

x= 100 x 51 : 17 = 300kg
Trzeba zużyć 300kg buraków cukrowych
2009-10-07T17:36:54+02:00
51kg - 17%
x - 100%

x= 100 x 51 : 17 = 300kg
Trzeba zużyć 300kg buraków cukrowych
2009-10-07T17:37:27+02:00
Z jednego kilograma uzyskamy odpowiednio:

1kg * 17% = 0,17 kg

czyli
z 1 kg buraków uzyskujemy 0,17 kg cukru a więc
z x kg buraków uzyskujemy 51 kg cukru więc powstaje równanie

1/0,17 = x/51 co daje

x=51/0,17 => x=5100/17 => x=300 kg

Aby wyprodukować 51kg cukru trzeba zużyć 300kg buraków (co mozną łatwo sprawdzić mnożąc 300kg * 17% = 51 kg)