Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T22:16:43+01:00

Podczas pobytu na obozie językowym w Kolonii kupiłem odtwarzacz MP3 firmy Panasonic, który po kilku dniach przestał mi działać. Moja reklamacja ustna nie została uwzględniona, dlatego piszę ponownie reklamację. Odtwarzacz ten kupiłem w Berlinie 10 marca 2008r. w sklepie firmowym Panasonic przy ulicy Krawera 35. Przy włączaniu odtwarzacza ze słuchawek dobiega głośny pisk, a następnie się wyłącza. Usterkę ta nastąpiła po dwóch dniach dobrego użytkowania. Reklamację wniosłem 13 marca 2008r. Nie uwzględniono jej, ponieważ stwierdzono, że odtwarzacz był źle użytkowany. Proszę o naprawienie MP3, lub wymianę na nowy. Mój numer telefonu 999999 w razie potrzeby proszę się skontaktować.During his stay at the camp language in Cologne bought an MP3 player from Panasonic, which after a few days longer I work. My complaint was not taken oral, so I write back complaint. This player I bought in Berlin March 10 2008. Panasonic shop of the street Krawera 35 When you turn on the player with headphones is coming to a loud screech, and then be off. This defect occurred after two days of good use. Have brought a complaint March 13 2008. Not taken into account, since it was found that the player was poorly used. Please correct MP3, or exchange a new one. My phone number 999,999, if necessary, please contact.