Odpowiedzi

2010-02-04T16:06:52+01:00
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 3 cm. Oblicz pole powieszchni całkowitej i objętość walca.
Pole podstaw
Pp=2πr²
Pp=2*3,14*1,5²
Pp=14,13 cm²

Pole powierzchni bocznej

Ppb=2πr*h
Ppb=2*3,14*3
Ppb=18,84 cm²

Pole całkowite

Pc=18,84+14,13
Pc=32,97 cm²

Objetość walca

V=πr²*h
V=3,14*2,25*3
V=21,20 cm³