Odpowiedzi

2010-02-04T15:29:57+01:00
Sztuka renesansu zerwała z religijnym moralizatorstwem, co nie oznacza, że zrezygnowała z tematyki religijnej - ukazuje ją jednak w innych zlaicy­zowanych kategoriach.
Pozostając w zgodzie z założeniami humanizmu, sztuka propaguje ideę człowieka wolnego, wszechstronnie rozwiniętego pod względem intelektual­nym. Nagie ciało staje się od tej pory symbolem piękna.
Sztuka nie była ograniczona sztywnymi regułami poza regułą obowiązu­jącą wszystkie dziedziny, a mianowicie regułą proporcji, symetrii, prostoty i umiaru.
Malarstwo było dziedziną najwyżej cenioną w tej epoce. Człowieka przedstawiano na tle krajobrazu, aby w ten sposób podkreślić jego jedność z przyrodą i współudział w budowaniu harmonii świata.
W tym właśnie okresie powstawały olbrzymie freski, wysoce realistycz­
ne, ale i poetyckie.
Artysta musiał przed przystąpieniem do aktu kreacji dokładnie zbadać przedmiot i jego naturę. Stąd prace poprzedzane były wnikliwą analizą rzeczy czy też postaci.
Rzeźba czerpała inspiracje z antyku, którego wzory stały się normami.
Dążono do ukazania harmonii ciała ludzkiego, przeżyć wewnętrznych.
przedstawicielami sztuki renesansowej byli:
Leonardo da Vinci (malarz, rzeźbiarz, pisarz, wynalazca),
Michał Anioł Buonarroti (malarz. rzeźbiarz, architekt, poeta), Tycjan (malarz),
Raffaello Santi (malarz).
Albrecht Dtirer (malarz i rytownik).

W architekturze również dostrzega się wpływy antyku. Konstrukcje oparte były na prostych figurach geometrycznych nadają budowlom ład i wdzięk. Budowle świeckie miały na zewnątrz prostokątne dziedzińce ozdo­
bione arkadami, loggiami i krużgankami. Przykładem takich budowli możebyć pałac Strozzich oraz pałace Medyceuszów we Włoszech. W Polsce zaś Kaplica Zygmuntowska, zamek w Pieskowej Skale.
Architektami renesansu byli między innymi:
Bartłomiej Berrecci,
Bemardo Morando,
Donato Bramante.
W urbanistyce miast centrum stworzył rynek, od którego rozchodziły się symetrycznie arterie ulic, mniejsze place. Przykładem takiej zabudowy może być Zamość.
To dotyczy tylko renesansu.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T15:35:35+01:00
Rozwinął się nurt wzorujący się na kulturze i literaturze antycznej zwany humanizmem:
-człowiek znajduje się w centrum uwagi
- częściej budowane pałace, kamienice i wille.
- klasyczny umiar
- dominuje równowaga i harmonia
- w architekturze dziedziniec arkadowy
- w rzeźbie nagrobki
5 4 5