Odpowiedzi

2010-02-04T16:35:40+01:00
Ustrojowych
tKankach
chŁonny
strAżnik
Duńskiej

toKsyczne
BaRtholin
Węzłach limfatycznych
krwI
słoniOwacizna
łączNej
przewOdów
Śledziony
chłonNe
żYły

mezenchymaLnymi
krążenIa
zaMkniętym
limFa
otwArty
żółTawy
tłuszczowYch
przeCiwciał
neutraliZująca
krwioNośnych
narządY

1.Najważniejszą funkcją układu chłonnego jest obrona przed zakażeniami oraz cyrkulacja płynów ...
2.Limfa bierze swój początek ze śródmiąższowego przesączu znajdującego się w ...
3.Inaczej układ limfatyczny
4.Inaczej węzeł chłonny
5.Jakiej narodowości był naukowiec, który odkrył system limfatyczny?
6.Krążąca po organizmie limfa zbiera substancje...
7.Thomas...odkrywca systemu limfatycznego
8.Niektóre białe ciałka krwi powstają w...
9.Układ naczyń chłonnych połączony jest z układem krążenia ...
10.Schorzenie związane z krążeniem limfatycznym to
11.To, czy układ limfatyczny dobrze funkcjonuje, zależy w dużej mierze od sprawności i elastyczności tkanki ...
12.Układ limfatyczny to otwarty układ naczyń i
13.Limfocyty powstają z pierwotnych komórek pnia mezenchymy np.
14.Układ limfatyczny zbudowany jest ze ślepo zakończonych naczyń limfatycznych oraz z tkanki limfatycznej z której zbudowane są węzły chłonne, grasica i grudki...
15.Układ limfatyczny zbudowany jest z otwartych naczyń ...
16.Naczynia układu krwionośnego.
17.Początek rozwoju układu chłonnego przypada na 5 tydzień życia płodowego. Powstają wówczas szczeliny między komórkami...
18.Z dużych naczyń limfatycznych limfa wlewa się do układu...
19.Układ krwionośny człowieka jest układem ...
20.Jeden z płynów ustrojowych który płynie w układzie limfatycznym.
21.Układ limfatyczny to układ...
22.Jaki kolor ma limfa
23.Sprawny układ limfatyczny pomaga w usuwaniu toksyn z komórek...
24.Funkcje układu limfatycznego związane są m.in. z wytwarzaniem tzw.
25.Limfa która zwalcza ciała oraz substancje obce i szkodliwe dla organizmu.
26.Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym, co oznacza, że krew krąży w systemie naczyń...
27.Oprócz układu naczyń chłonnych w skład układu limfatycznego wchodzą także tkanki i ... limfatyczne

Napracowałam się więc mam nadzieję że dasz naj:)
19 2 19
2010-02-04T16:57:18+01:00
1. leUkocyty
2. Krew
3. chŁonny
4. miAżdżyca
5. karDiomiopatie

6. baKterie
7. seRce
8. suroWica
9. hemofIlia
10. trombOcyty
11. odtleNowana
12. sercOwy
13. Śledzionowa
14. tętNice
15. erYtrocyt

16. grasIca

17. morfoLogia
18. lImfocyty
19. aneMia
20. limFoblast
21. migdAłki
22. wroTna
23. węzłY
24. słoniowaCizna
25. śluZak
26. chłoNka
27. żYły

1. Białe krwinki
2. Płynna tkanka łączna krążąca w naczyniach krwionośnych, pełniąca m.in. funkcję transportową
3. Układ limfatyczny, to inaczej układ
4. Jej potoczna nazwa to arterioskleroza
5. Grupa chorób mięśnia sercowego

6. Są najczęstszą przyczyną zapalenia naczyń chłonnych
7. Organ zwany pompą zalewowo–tłoczącą
8. Osocze krwi pozbawione czynników krzepliwości
9. Choroba harakteryzująca się zaburzeniem krzepliwości krwi
10. Płytki krwi
11. Krew wypompowywana z prawej komory serca jest to krew
12. Na pracę tego mięśnia poprzecznie prążkowanego nie możemy wpływać własną wolą
13. Jeden z dopływów żyły wrotnej odprowadzający krew ze śledziony, a także z żołądka i trzustki to żyła
14. Charakteryzują się tym, że mają grubsze ściany niż żyły
15. Czerwona krwinka

16. Gruczoł znajdujący się w śródpiersiu przednim, tuż za mostkiem, otoczony jest torebką łącznotkankową

17. Podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi
18. Komórki krwi wytwarzane głównie w węzłach chłonnych i śledzionie
19. Potoczna nazwa niedokrwistości
20. Niedojrzała komórka, będąca prekursorem limfocytu typu T lub limfocytu typu B
21. Elipsoidalne skupienia tkanki limfatycznej, znajdują się we wgłębieniu gardzieli
22. Krótkie naczynie doprowadzające krew do wątroby to żyła
23. Główną ich funkcją jest filtracja zawartej w nich limfy oraz udział w wytwarzaniu przeciwciał to .... chłonne
24. Nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu chłonki
25. Jest najczęstszym nowotworem serca, rozwija się z wsierdzia ściennego
26. Płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzących układ naczyń limfatycznych
27. W nich zastawki

Proszę naj
12 4 12