1)oblicz skład procentowy tlenku fosforu(V)-ma być oparte na molach nie na Cp...
2)ile atomów znajduje się w ziarnku piasku o masie 0,5g, jeżeli piasek jest czystym tlenkiem krzemu(V)?
3)oblicz masę 4 atomów węgla.
4)oblicz masę 20 cząsteczek kwasu fosforowego (V)?
wszystkie rozwiązania mają być oparte na MOLACH...nic innego!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-09T23:35:10+02:00
1.
M[P] = 31g × mol⁻¹
M[O] = 16g × mol⁻¹
M[P₄O₁₀] = 124g × mol⁻¹ + 160g × mol⁻¹ = 284g × mol⁻¹
Masa 1 mola P₄O₁₀ stanowi całość, tj. 100% natomiast zawartość procentową obliczamy z proporcji

Takie same proporcje układamy dla fosforu i tlenu:
284g P₄O₁₀ - 100%
124g P - x %
--------------------------
x = 124g×100%/284g ≈ 43,66% fosforu

284g P₄O₁₀ - 100%
160g O - x %
--------------------------
x = 160g×100%/284g ≈ 56,34% tlenu
____________________________________________________
2.
M[Si] = 28g × mol⁻¹
Proporcja:
1 mol Si - 28g
x mol Si - 0,5g
----------------------------
x = 1mol × 0,5g/28g ≈ 0,0178mol Si
Teraz pod wyliczoną liczbę moli podstawiamy wartość 1 mola:
1mol - 6,02×10²³atomów
0,0178mol - x atomów
---------------------------------------------
x = 0,107156×10²³ atomów = 1,07156×10²²atomów Si
______________________________________________________
3. liczby będą kosmiczne :D
1 mol C - 6,02×10²³
12g C - 6,02×10²³atomów
xg C - 4atomy
-------------------------------------------- [bez kalkulatora ani rusz]
x = 12g × 4atomy / 6,02×10²³ = 48/6,02×10²³ ≈ 7,973×10⁻²³g
______________________________________________________
4.
M[H₃PO₄] = 3+31+64 = 98g×mol⁻¹
proporcja :]
1 mol - 6,02×10²³cząsteczek
98g - 6,02×10²³cząsteczek
x g - 20cząsteczek
--------------------------------------------
x = 98g×20 / 6,02×10²³ = 1960/6,02×10²³ ≈ 3,256×10⁻²¹g H₃PO₄
_____________________________________________________
Mam nadzieje że o to Ci chodziło :]
Pozdrawiam, Artur


2 4 2