Zad. I
Obwód prostokąta jest równy 44 cm. Szerokość prostokąta stanowi 4/7 jego długości. Oblicz pole tego prostokata.

Zad II
Tata Darka ma 20m siatki ogrodzeniowej. Jakie wymiary w metrach, wyrażone liczbami naturalnymi, powinien mieć prostokatny warzywnik, aby można było go ogrodzić tą siatką, oraz żeby jego pole było najwieksze?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T12:40:02+01:00
Zad 1)
d - długość prostokąta
s - szerokość prostokąta
Obw=44 cm
. Szerokość prostokąta stanowi 4/7 jego długości.
Szukamy:
P=?
Rozwiązanie:
2d + 2s = 44 cm
s = (4/7)
2d + 2 * 4/7 * d = 44 cm /*7
14d + 8d = 308
22d = 308 /:22
d = 14 cm
s = (4/7)d
s = 4/7 * 14 cm
s= 8 cm
P = d * s
P = 14 cm * 8 cm = 112 cm²
odp:Pole tego prostokąta wynosi 112 cm².
Zad 2)
dane:
20m siatki ogrodzeniowej
Szukane:
Jakie wymiary w metrach, wyrażone liczbami naturalnymi, powinien mieć prostokątny warzywnik, aby można było go ogrodzić tą siatką, oraz żeby jego pole było największe?
Rozwiązanie:
20m:2=10m - suma dwóch boków
10=9+1
9*1=9
10=8+2
8*2=16
10=7+3
7*3=21
10=6+4
6*4=24
10=5+5
5*5=25
odp; Każdy kwadrat jest prostokątem, więc wymiary tego terenu to 5x5

1 1 1