Odpowiedzi

2010-02-04T15:41:38+01:00
Jest to wpływ ludzi na daną, rzecz przedmit, osobę, itp.
2 2 2
2010-02-04T15:43:01+01:00
Rzadko spotykane w gospodarce wolnorynkowej. Przykładowo w miejscach, gdzie istnieje przemysł zatrudniający mężczyzn (z reguły przemysł ciężki), tworzy się miejsca pracy dla kobiet (przemysł włókienniczy, odzieżowy). Poza wymienionymi czynnikami na lokalizację przemysłu mogą mieć również wpływ takie elementy jak stabilność gospodarki, znaczenie związków zawodowych, możliwość konfliktów społecznych, wielkość podatków, zwolnienia podatkowe, nastawienie otoczenia do inwestycji.
3 3 3
2010-02-04T16:10:11+01:00
Czynniki społeczne:
> zmiany w ruchu naturalnym i strukturze ludności,
> tempo i charakter procesów urbanizacji, aglomeracji i metropolizacji,
> zmiany w poziomie i stylu życia zmiany w poziomie wykształcenia,
> postęp kulturalny, innowacyjność i przedsiębiorczość władz i społeczeństwa,
> sprawność funkcjonowania samorządów terytorialnych i ich organów,
> udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych i regionalnych
6 4 6