Na podstawie podanego przykładu napisz odpowiednie równania reakcji zachodzących na elektrodach.
Przykład:
Stopiony bromek cyny (II)
K(-): Sn²⁺ + 2e⁻ → Sn⁰ A(+): 2Br⁻ - 2e⁻ → Br⁰₂

a) stopiony chlorek arsenu (III)
b) stopiony bromek sodu
c) stopiony chlorek ołowiu(II)
d) roztwór wodny kwasu solnego
e) roztwór wodny chlorku sodu

Dam Naj =*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:19:42+01:00
A) K(-): As3+ + 3e ---> As A(+): 2Cl- -2e ---> Cl2
b) K(-): Na+ + e ---> Na A (+):2Br- -2e ---> Br2
c) K(-): Pb2+ + 2e --> Pb A(+): 2Cl- -2e---> Cl2
d) K(-): 2H+ + 2e ---> H2 A(+): 2Cl- -2e ---> Cl2
e) K(-): 2H2O + 2e --> 2OH- + H2 A(+): 2Cl- - 2e---> Cl2